Què fem a CRE-VALENCIA?

Les activitats de la Colla de Recuperacións Extraordinàries de València són totes aquelles que siguen necessàries per a la recuperació de festivitats amb participació ciutadana.

– Investigació i documentació de festivitats
– Recuperació de la Memòria Històrica
– Assessorament per a l’organització d’actes tradicionals
– Tramitació de documentació per a l’autorització de manifestacions festives
– Organització de festivitats de fàcil implantació
– Conferències, xerrades, col·loquis, exposicions.
– Formació a pares i menors per a la reducció d’edats en la utilització d’artificis pirotècnics amb marcat CE
– Cursos de Formació de CRE per a poder implantar la nova normativa

El repte més difícil que tenim ara materix és “fer cordaes sense animalaes”
Des de CRE VALENCIA creguem que és possible la recuperació de les tradicions perdudes, així com la salvació d’aquelles festes en perill d’extinció, sempre fomentant la participació popular i respectant la voluntat i el patrimoni dels veïns de cada poble.

La fórmula utilitzada és ben senzilla i es composa d’una mescla equilibrada entre els següents ingredients: normativa, cultura, tradició, dedicació, passió, respecte, coneixement, comprensió, confiança i voluntat per part de tots els implicats.

Es tracta per tant d’aprofitar el coneixement popular, el dret consuetudinari, i fer-lo compatible amb les noves normatives en pirotècnia.

Cal recordar que “dos no fan tracte si un no vol”, que “la partida es guanya quan s’arregla” i que “qui no vullga pols que no vaja a l’era”